Zijn oldtimers nog welkom in de Europese steden?

Zijn oldtimers nog welkom in de Europese steden?

De BFOV wordt overspoeld met vragen betreffende de LEZ (LOW EMISSION ZONE) en begrijpt de ongerustheid van onze oldtimerliefhebbers. Na Antwerpen, zullen ook Gent, Mechelen, … en wie weet welke andere Vlaamse gemeente nog, een LEZ invoeren.

Dit brengt uiteraard het oldtimertijdperk in gevaar, niet alleen onze hobby maar ook de economie die onze hobby met zich meebrengt.

De BFOV ontvangt eerstdaags een advies van een advocatenkantoor en werkt aan een actieplan om de Vlaamse Regering ervan te overtuigen om de kaderwetgeving aan te passen waar er een duidelijke, uniforme en aanvaardbare oplossing wordt omschreven voor onze oldtimers.

Brussel zal vanaf 2018 ook een LEZ invoeren maar daar hebben we als federatie de enige juiste uitzondering bekomen namelijk voor alle oldtimers van meer dan 30 jaar oud zonder bijkomende belasting. Laten we hopen dat de Vlaamse Regering ons hierin zal volgen.

Voor de inwoners van Wallonië kunnen we melden dat er nog geen intenties zijn, maar waarschijnlijk zal het niet lang meer duren of de Waalse Regering zal volgen met een dergelijke kaderwetgeving.

We roepen alle oldtimerliefhebbers op om de berichtgeving van de BFOV de komende weken goed op te volgen.

Wees ervan overtuigd dat de BFOV alles in het werk stelt om onze hobby naar de toekomst toe veilig te stellen.

(bron : www.bfov.be)

 

Vignetten en beperkingen voor Europese steden

In Europa zijn er nu reeds meer dan 200 steden en regio’s die beperkingen opleggen aan voertuigen, hetzij door middel van een milieuvignet, door tolheffing of op een andere manier. We geven je hierbij een overzicht van drie steden of regio’s die een grote impact hebben voor toeristen uit Nederland en België. Terloops kaarten we ook nog even de beloofde tolheffing in Duitsland en Vlaanderen aan.

BELGIË: L.E.Z.-zones

ANTWERPEN en Brussel (2018), Gent (2020),  …

Elke grote stad heeft plannen om een lage-emissiezone in te voeren. Het is wel niet duidelijk of ze dezelfde voorwaarden gaan opleggen als Antwerpen.
Antwerpen start vanaf 1 februari 2017: op de complete binnenstad inclusief de Singel (dus niet op de ring)! Ook voor een deel op Linkeroever! En dat laatste brengt heel wat pendelaars in de problemen die de overbezette P+R-parkings willen gebruiken op Linkeroever! Een duidelijk plan lees je op Slimnaarantwerpen.be.

Aanduiding lage-emissiezone

Een L.E.Z.-zone is aangegeven met een verkeersbord.

Dit is voor alle soorten voertuigen en ook buitenlandse, van toepassing. Er is geen sticker vereist. Men werkt met nummerplaatherkenning of voor buitenlandse voertuigen met registratie. Wie de zone toch zou binnenrijden met een niet-toegelaten voertuig zal 125 euro dienen te betalen (in 2017), later zullen de boetes nog hoger oplopen.

Controle voertuigen, binnen- en buitenland

Een goed overzicht van de voertuigen die er toegelaten zijn lees je op hun website. Controle gebeurt dus aan de hand van de nummerplaat, volledig automatisch voor Belgische en Nederlandse voertuigen.
Wanneer is het van toepassing? ALTIJD, elke dag en op elk uur.
Wat met buitenlandse voertuigen? Behalve Nederlandse voertuigen moeten alle andere met buitenlandse nummerplaat zich registreren op de website en dan mogen ze ook gratis binnen, als het voertuig ten minste aan de voorwaarden voldoet. De registratie blijft geldig tot eind 2019 en je hoeft zich slechts 1x te registreren. Groot voordeel: je moet zich registeren tot 24 uur nadat je de zone bent binnengereden, dus kom je per toeval in Antwerpen dan kan je zich alsnog registreren. Online registratie en meer informatie kan via de volgende link.

Wil je zich verdiepen in de wetgeving? Klik dan hier.

FRANKRIJK: ZCR-zones

Net zoals voor vele Duitse steden start men ook in Frankrijk met een milieuvignet. In eerste instantie enkel voor Parijs en Grenoble maar binnen een periode van 5 jaar volgen er nog eens 50 steden. En daar is ondermeer Lille ook bij, niet alleen de stadskern maar wel de volledige agglomeratie. Dus deze maatregel is bijna voor elke toerist die in of door Frankrijk reist van belang.

De stickers kunnen alleen aangevraagd worden voor Franse nummerplaten en kosten 3,70 euro + verzendingskosten en blijven geldig zolang het voertuig dezelfde nummerplaat heeft. Informatie en aanvraag via https://www.certificat-air.gouv.fr (voor buitenlandse voertuigen is het op dit ogenblik nog niet mogelijk om er eentje aan te vragen, zou in de loop van januari verwacht worden).

Er zijn 6 stickers (ook voor moto’s): groen staat voor elektrische voertuigen en dan zijn er 5 stickers genummerd van 1 tot 5. In tegenstelling tot Duitsland is nummer 1 voor de meest groene benzine of diesel en nummer 5 voor de meest vervuilende voertuigen.
N° 1: benzine met Euro 5 en 6 (vanaf 2011)
N° 2: benzine met Euro 4 (vanaf 2006 tot 2010) en diesel met Euro 5 en 6 (vanaf 2011)
N° 3: benzine met Euro 2 en 3 (vanaf 1997 tot 2005) en diesel met Euro 4 (vanaf 2006 tot 2010)
N° 4: diesel met Euro 3 (vanaf 2001 tot 2005)
N° 5: diesel met Euro 3 (vanaf 1997 tot 2001)

Situatie Parijs vanaf 15/01/17

Het is verboden vanaf 15 januari 2017 om Parijs nog binnen te rijden zonder de juiste sticker, alleen buitenlandse voertuigen krijgen uitstel tot 31 maart 2017. In Parijs is het voor de meest vervuilende voertuigen verboden te rijden tussen 8u. en 20u., behalve op de périphérique (ring).  Dat is voor alle voertuigen die geen vignet kunnen krijgen. De boetes bedragen 68 euro voor lichte voertuigen en 135 euro voor vrachtwagens en autocars. Later zal men dan via verkeersborden aanduiden welke sticker vereist is om in bepaalde delen van de stad te mogen rijden. Nu, begin 2017, is het dus vrij eenvoudig: verboden toegang tussen 8 en 20 uur voor wie geen sticker heeft.

Toch een kleine bedenking …
Rij je met een dieselvoertuig met een groene milieusticker (nr. 4) voor Duitsland? Dan moet je er straks een gele sticker (nr. 2) bijkleven voor Frankrijk. Verwarring troef voor de controlerende instanties. Gelukkig is er nog geen automatische controle door camera’s …

DUITSLAND

Het milieuvignet in Duitsland is al bij heel veel mensen bekend. Alle info en tips lees je op onze pagina ‘Milieuvignet Duitsland‘.

Nog meer steden

Het is niet de bedoeling van de auteur om een compleet overzicht te geven van alle beperkingen in Europa. Kopenhagen, Lissabon … hebben ook een milieuzone. In Londen is er een tolheffing. Dat is ook het geval voor Bergen (NO), Porto … In Italië hebben veel steden een beperkte toegang, de ZTL-zones waarvan deze van Firenze de meest bekende is. Voor een compleet overzicht verwijzen we graag naar de Europese wegenpagina van VAB.

 

 bron : http://www.euroreizen.be/nieuws/vignetten-frankrijk-antwerpen