DIV – O-kentekenplaat vanaf 30 jaar

DIV – O-kentekenplaat vanaf 30 jaar

 

Bericht , ons bezorgd door BEHVA

 

Vanaf 1 januari 2023 moet een voertuig de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt (voorheen 25 jaar) om een “O”-kentekenplaat te krijgen.

 

Een voertuig dat meer dan 25 maar minder dan 30 jaar in het verkeer is en dat voorheen onder een “O”-kentekenplaat was geregistreerd, mag echter onder die O-kentekenplaat geregistreerd blijven of opnieuw worden geregistreerd, mits het op naam van dezelfde titularis geregistreerd blijft of opnieuw wordt geregistreerd.

 

Let op! Dit geldt niet voor voertuigen van categorie L (motorfietsen, bromfietsen, driewielers, vierwielers): zij kunnen vanaf de leeftijd van 25 jaar nog steeds als “oldtimer” worden ingeschreven.

 

Veel gestelde vragen

 

Ik heb een voertuig ingeschreven met een “O”-kentekenplaat van minder dan 30 jaar oud. Moet ik een nieuwe nummerplaat aanvragen?

 

Neen, u blijft gewoon verder rijden met deze auto.

 

Ik had een voertuig ingeschreven met een “O”-kentekenplaat van minder dan 30 jaar oud, maar ik heb deze geschrapt. Ik wens deze nu opnieuw in te schrijven op mijn naam. Kan ik opnieuw een “O”-kentekenplaat aanvragen?

 

Ja, voor zover het voertuig ingeschreven wordt op naam van dezelfde titularis dan is dit mogelijk.

 

Ik heb een voertuig van minder dan 30 jaar oud, deze was ingeschreven met een “O”-kentekenplaat en wil deze verkopen. Kan de nieuwe eigenaar een O-kentekenplaat aanvragen?

 

Neen, de nieuwe eigenaar zal een gewone nummerplaat moeten aanvragen of wachten tot het voertuig de leeftijd van 30 jaar bereikt heeft

 

Verandert er iets aan de fiscaliteit ingevolge deze aangepaste regelgeving?

 

Neen, want de fiscaliteit is een regionale bevoegdheid. Hiervoor verwijzen we graag naar de infopagina’s (Menu > Reglementering) op onze website al naargelang de regio van uw woonplaats (of regio waar het voertuig is ingeschreven).

 

Andere vragen? sec@behva.be